Kompass>> Hem | HKP 4 - Kabin

  Kabin  
Ytmålsradar på HKP 4
Photo © Niklas Knutzén

Kabinen på HKP 4 är 7,4m lång, 2m bred och 1,8m hög. I kabingolvet finns en mängd surrningsbeslag för invändig last. På undersidan sitter en lastkrok för transport av större, skrymmande föremål. På väggar och tak sitter sektioner av ljudisolerande klädsel som är fäst till skrovet med kardborrband. In- och urstigning i helikoptern sker antingen genom dörren i främre delen av kabin, på höger sida, eller längst bak genom lastrampen. Dessa fungerar även som nödutgångar. Beroende på helikopterindivid finns ytterligare tre eller fyra nödutgångar. En på vänster sida, mittemot ordinarie dörr och en genom andra fönstret framifrån, på båda sidor. På vissa individer finns även en nödutgång på vänster sida genom främsta fönstret. Samtliga nödutgångar kan öppnas från både in- och utsida. Beroende på vad helikoptern har för aktuell huvuduppgift, kan kabinen konfigureras på ett flertal olika sätt:

 • Ubåtsjakt
 • Flyg- och sjöräddning
 • Trupp- och materieltransport
 • Sjuktransport

  Ubåtsjakt
  Helikopter 4 kan för ubåtsjaktuppdrag utrustas med hydrofonanläggning (aktiv doppsonar) och ytmålsradar, samt torpeder och sjunkbomber. Hydrofonanläggningen placeras i anslutning till lastkroksschaktet, genom vilket sonaren sänks ner. Radarn monteras på lastrampen och övre lastluckan monteras då bort på grund av platsbrist. För spaning krävs att rampen sänks ner i sitt nedersta läge, detta har medfört att ett halvskott och en ljudsluss monteras upp i bakre delen av kabinen, för att stänga ute buller och skapa en behaglig arbetsmiljö för besättningen. Torpeder och sjunkbomber kan monteras på fästen på flygkroppens båda sidor, framför stubbvingarna. Tre sjunkbomber eller två torpeder kan monteras per sida.

  Räddningsvinschar på HKP 4
  Photo © Niklas Knutzén

  Flyg- och sjöräddning
  För räddningsuppdrag är helikoptern utrustad med vinsch, för att kunna ta ombord personer utan att landa. På Helikopter 4A och tidiga HKP 4B fanns en invändig, elektrisk vinsch, som fälldes ut genom instigningsdörren. I mitten på 1990-talet byttes vinscharna ut mot hydrauliska vinschar, som nu sitter på utsidan, ovanför dörren. Vinschen manövreras via ett vinschhandtag av färdmekanikern. På flygvapnets maskiner satt en navigeringsradar i lastkroksschaktet, medan marinen utnyttjar ytmålsradarn på lastrampen. Kabinen konfigureras med både bårar och truppsäten för att kunna ta ombord alla typer av skadade. Utöver detta finns en mängd sjukvårdsutrustning för att klara även de mest akuta sjukdomsfallen.

  Trupp- och materieltransport
  Vid trupptransport kan totalt 26 passagerare tas ombord. Tolv säten monteras längs högersidan av kabinen och 14 längs vänster sida. För varje sittplats finns ett säkerhetsbälte av midjetyp. Sätena kan även fällas upp mot väggen vid behov. För materieltransport kan kabinen utnyttjas invändigt. För mer skrymmande objekt utnyttjas lastkroken som sitter på undersidan.

  Sjuktransport
  När kabinen är konfigurerad för sjuktransport kan totalt 15 bårar medföras i helikoptern. De staplas då på höjden tre och tre i varje grupp och totalt kan fem grupper medföras. Utöver bårarna och tre mans besättning finns även plats för två sjukvårdare. Antalet bårar och säten kan varieras och anpassas efter aktuellt behov.


 • Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 11/02/2005
  Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2005 All rights reserved

  Valid HTML 4.01