Kompass>> Hem | Viggen - Viktiga datum

  Viktiga datum  
År
Datum
Händelse
1961 februari KFF ger saab direktiv beträffande en ny flygplanstyp avsedd för olika taktiska uppgifter. Direktiven resulterade i SAAB 37 Viggen
1961 2 december FMV väljer Pratt & Whitney JT8D-22 som motor till fpl 37. Svensk beteckning rm8. Svenska flygmotor AB, SFA skaffade tillverkningslicens och började anpassningen från civil användning och utvecklingen av ebk och reversering
1961 9 december Flygvapnet beslutar med riksdagens godkännande att starta ett utvecklingsprogram för flygplanssystem 37 med attackplanet A37 som enhetsplattform, följt av skolflygplanet SK37 och av spaningsplanet S37
1961   Pressen informeras om Viggenprojektet på Saab
1965 april SAAB visar upp flygplanet för pressen (en Mockup i trä 37-0)
1967 8 februari Saab 37 Viggen flyger för första gången.
Flygningen genomfördes av Erik Dahlström (37-1)
1968 februari FMV beställer 100 AJ 37 Viggen och SK 37 Viggen. I beställningen fanns en option på ytterligare 75 flygplan
1969 maj Saab förenas med Scania-Vabis. Det nya företaget kallas Saab-Scania
1970 2 juli Första flygning med prototypen till SK 37 viggen - 37800
1970 oktober FMV utnyttjar sin option att köpa ytterligare 75 AJ 37 / SK 37 viggen (som senare utökas med 5 fpl)
1970 december Saab får beställning på utveckling av spaningsversioner av flygplan 37 viggen
1971 23 februari den första serietillverkade AJ 37 viggen flyger för första gången (37001)
1971 juni Saab-Scania får beställning på utveckling av jaktversionen av flygplan 37 viggen
1971 14 september den första serietillverkade AJ 37 viggen (37001) havererar vid landningen på Malmslätt. Vid reversering åkte flygplanet av banan och fattade eld. Föraren Lars Brandling undkom oskadd
1973 21 maj Prototypen till SF 37 flyger för första gången (37950) (ombyggd AJ37 - 37033)
1973 10 december Prototypen till SH 37 flyger för första gången (37900) (ombyggd AJ37 - 37003)
1974 27 september prototypen till JA 37 Viggen flyger för första gången (37-8)
1975 07 juni NATO-länderna Danmark, Norge, Holland och Belgien beslutar att köpa General Dynamics F-16 Fighting Falcon från USA istf Saab 37 Viggen eller franska Dassault-Breguet Mirage. Saab hade drivit en omfattande försäljningskampanj, där även regeringen och flygvapnet deltagit. se mer på sidan om export
1975 10 oktober Flygförbud utfärdas för AJ 37 Viggen. Två vingbrott hade inträffat den senaste veckan, 6:e oktober vid F 7 och 10:e oktober vid F 15 söderhamn. Även ett tidigare haveri, 11:e juli 1974 vid F 7, visade sig bero på vingbrott. Flygförbudet hävdes först i mars 1976 sedan vingbalkarna förstärkts. De kvarvarande 21 första serieflygplanen fick nya kraftigare balkar. (Saab hade redan börjat prova med tjockare balkar innan vingbrotten inträffade)
1977 08 augusti Regeringen ger Saab tillstånd att förhandla om försäljning av 20 stycken Viggen till Indien.
1977 07 november F6 hämtar sin första egna AJ 37 vid Saab
1977 27 november Första serieflygplanet av JA 37 flyger för första gången (37301)
1978 09 januari Regeringen skjuter upp beslutet om att tillverka det lätta attackplanet saab B3LA under ett år. En ny utredning tillsattes
1978 26 juli USA tillåter inte saab att sälja fpl 37 viggen till Indien pga motorn
1978 november I diskussionen om efterföljare till fpl 37 viggen föreslår flygindustrin ett nytt skol- och attackplan benämnt SK 38/ A 38 och en minskning av tillverkningstakten av JA 37
1979 maj Riksdagen säger helt nej till flygplansprojektet B3LA (och därmed även SK 38 / A 38)
1980 januari Regeringen ger klartecken för enhetsprojektet JAS 39. Flygplanet ska tas fram av Industrigruppen JAS med bl. a Saab, flygförvaltningen och Ericsson som intressenter
1981 oktober ÖB och CFV rekommenderar JAS39, som ersättare för fpl 37 viggen from 1992
1982 september Riksdagens försvarsbeslut resulterar i förändring av antalet divisioner:
Flygplan ant. div År
JA 37 2
8
1982
1992
AJ 37 5,5
4,5
1982
1992
SF 37 / SH 37 6
6
1982
1992
JAS39 1 1992
1983 september första övningen i nya flygvapensystemet BAS90 genomförs på Hagshultsbasen i småland
1985 01 Juli F6 organisation utökas med versionskontor för AJ 37, SK 37, SH 37 och SF 37 knutet till Tekniska Enheten för uppföljning, gångtidsöverseende och tillsyn för alla fpl inom flygvapnet av dessa typer.
1990 29 juni Sista Viggenflygplanet levereras till flygvapnet, en Ja37 med s/n 37449 tillförs F16 Uppsala
1993 03 juni 2. div F6, Filip Blå genomför sin sista taktiska flygning
1993 06 juni 2. div F6, Filip Blå tar farväl med formationsflygning över Karlsborg. Flyttas sen till 1. div F 10 tillsammans med 2. div F 17 och 1. div F 13
1993 15 december 1. div F6, Filip Röd avslutar flygtjänsten vid F 6 genom formationsflygning över Östergötland, Närke, Värmland och Västergötland. Planen landar kl 15.15
1994 02 maj Sista fpl, AJ 37107 (F6-20) (efter F-tillsyn) lämnar F 6 och flyttas till F 7 Såtenäs. Kl. 10.10 lättar fpl för sista gången från F 6.
1994 30 juni F6 läggs ned, F13 läggs ned och jaktdivisionen med ja37 har överförts till F17. samtidigt överförs spaningsplanen från F13 och F17 tillsammans med AJ37:or från F6 till F10 och bildar där 1:a division
1994 28 juli regeringen beslutar att anskaffa den amerikanska radarjaktroboten AMRAAM till JA 37 och JAS 39 Gripen.
Andra länder har valt Active Sky Flash eller franska MICA

Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 12/20/2006
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2006 All rights reserved